EĞİTİM METODU

  • KARAMAN YA-PA ANAOKULU

Tüm çalışmalarını belirli bir vizyon, ilke ve değerler çerçevesinde sürdüren Karaman Yaşam Paylaşım Anaokulunda, fark yaratma düşüncesiyle değil, bilimsel ve pedogolojik bilgi birikimini esas alarak eğitim yapma anlayışı hakimdir. Eğitimi, davranış değiştirme olarak değil, potansiyeli açığa çıkarma olarak tanımlayan akademik kadromuz; öz güven , karar verme, iletişim kurma, problem çözme, yeteneklerinin farkına varma, bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini, çocuklara öncelikli kazandırılacak yeterlilikler olarak görmektedir.